Ski Karate

InstruktÝrene

InstruktÝrene
 

Hovedinstruktør er Knut Oddvar Nerheim som har 5.dan Wado Ryu og 6.dan Krav Maga. Knut har trent karate siden 1979 og har 35 års erfaring som karateinstruktør. Han har også vært Krav Maga instruktør siden 1996.

Bilde til venstre er Knut avbildet sammen med Shiomitsu 9 Dan Hanshi som er sjef instruktør i Wado-Ryu Academy.

Instruktører på barnepartiene er ungdomsinstruktører.

Instruktørene har godkjent Politiattest etter krav fra NIF.-- Bilde
 

Bilde med Sensei Øisten Riber 7 Dan Wado Ryu-- Bilde
 

Trening mad Kazutaka Sensei på Gol 2013