Ski Karate
InstruktÝrene

InstruktÝrene

Hovedinstruktør er Knut Oddvar Nerheim som har 5.dan Wado Ryu og 6.dan Krav Maga. Knut har trent karate siden 1979 og har 35 års erfaring som karateinstruktør. Han har også vært Krav Maga instruktør siden 1996.

Bilde til venstre er Knut avbildet sammen med Shiomitsu 9 Dan Hanshi som er sjef instruktør i Wado-Ryu Academy.

I tillegg så er Roger Loen 1 dan instruktør og ansvarlig for mandagspartiene.

Instruktører på barnepartiene er Roger Loen nybegynnere på mandager og Håvard Magnus Kleven på det vidrekomne partiet.

Instruktørene har godkjent Politiattest etter krav fra NIF.

 -- Bilde
 

Bilde med Sensei Øisten Riber 7 Dan Wado Ryu-- Bilde
 

Trening mad Kazutaka Sensei på Gol 2013