Ski Karate

Klubben

Vi trener stilarten Wado Ryu, tilsluttet Wado Ryu Norge. Klubben er medlem av Ski Idrettsråd, Akershus Idrettskrets og Norges Idrettsforbund gjennom Norges Kampsportforbund. Klubbmedlemmene er forsikret gjennom kontingent til Norges Idrettsforbund.


 

SKI KARATEKLUBB STYRE 2017-2018

 

Leder

 

Knut Oddvar Nerheim

 

 90 13 33 64

 

 

 Nestleder

 

 Roger Loen

 

 99 39 49 70

 

  

 

 Kasserer

 

 Elizabeth Nerheim

 

 97 62 35 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Revisor er Odd Arne Hagen