SKI KARATE KLUBB

Om Ski Karateklubb

Hos oss i Ski Karateklubb trenger vi stilarten Wado Ryu, og er derfor tilknyttet Wado Ryu Norge. Klubben er også medlem av Ski Idrettsråd, Akershus Idrettskrets og Norges Idrettsforbund gjennom Norges Kampsportforbund.

Klubbens medlemmer er alle forsikret gjennom kontingentet til Norges Idrettsforbund.

Klubbens kontonummer for kontingent og kjøp er: 1503.55.94032 mens klubbens VIPPS-nummer 65415.

 

Klubbens styre:
KnutOddvarNerheim01.jpg

Leder

Nestleder

Kasserer

Varamedlem

Knut Oddvar Nerheim

Cato Skalstad

Elizabeth Nerheim

Tuva Flaa

90 13 33 64

93 20 89 10

97 62 35 17

Grasrotandelen

Vær med å støtte klubben via Norsk Tipping og Grasrotandelen.
Oppgi klubbens org nr 988 266 140 ved registrering så tilfaller nå hele 7% av spilleomsetningen til klubben.