• Facebook

© 2019 Ski Karateklubb

Om Ski Karateklubb

Klubbens styre:

Leder

Nestleder

Kasserer

Knut Oddvar Nerheim

Roger Loen

Elizabeth Nerheim

90 13 33 64

99 39 49 70

97 62 35 17